Romák közössége a vizuális művészeteken keresztül

A projekt tágabb értelemben vett célja a kultúrák közötti párbeszéd erősítése és az európai identitás védelme a kulturális sokszínűség megértésén keresztül. Ezt a célt dokumentumfilmek és a fotók segítségével szeretnénk elérni.

A projekt két dokumentumfilm elkészítését és két fotótábor lebonyolítását tartalmazta két Hargita megyei településen, Csíkszentgyörgyön és Kőrispatakon a 2015. év folyamán. A filmek és a képek által sikerült életszerűen bemutatni a romák életvitelét, szokásait, hagyományait, mesterségeit és a települések lakóival való együttélést.

A projekt hosszú távú célja a kulturális párbeszéd szorgalmazása a kulturális sokszínűség megértése jegyében, és ezt innovatív módon, a vizuális művészeteken keresztül eljuttatni a közönséghez. Rövid távú célunk a Hargita megyei roma közösségek jobb megismerése és megismertetése a film és a fotóművészet tükrében. Ennek érdekében két fotótábor és két dokumentumfilm forgatása valósult meg, majd ezek bemutatása Etéd és Csíkszentgyörgy községekben, a közösség részvételével és kerekasztalbeszélgetésekkel összekötve.

A projekt a Kulturális és művészeti sokszínűség előmozdítása az európai kulturális örökségen belül című program keretében és a Norvég Alap támogatásában valósul meg.

Dokumentumfilmek:

Angéla

Rendező: Püsök Botond-Csaba (Spot film)

Hossza: 33 perc

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=CSrDEhSLjjc

Interview: https://www.youtube.com/watch?v=MwPsaTGK6ZI

Díjak:

2016

  • Astra Nemzetközi Filmfesztivál, Románia – a legjobb rendezés díja
  • Docuart Fest, Románia – a legjobb rendezés díja
  • Mediawave Nemzetközi Filmfesztivál, Magyarország – a legjobb film közönségdíja az ÚTON szekcióban
  • Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Filmfesztivál, Magyarország

2017

  • Filmtettfeszt Erdélyi Magyar Filmszemle – 3. Filmgalopp – megosztott fődíj

2018

  • Kaptár dokumentumfilm-szemle – első hely

 

Kőrispatak: Péntek–vasárnap

Rendező: Daczó Katalin és Berszán-Árus György (Rubin Stúdió)

Film hossza: 48 perc

Trailer

Díjak:

2017

  • Wekerlei Cégér Filmfesztivál – első hely

 

Fotótáborok:

A fotótáborokban résztvevő meghívott fotográfusok voltak:

Csíkszentgyörgy község, 2015. október 26–29.

Bálint Zsigmond és Both Gyula Marosvásárhelyről, Kovács László Attila Sepsiszentgyörgyről, Erdély Bálint Előd és Magyari Hunor Székelyudvarhelyről, Szigeti Vajk István Csíkszeredából.  A tábor művészeti vezetője Ádám Gyula fotográfus, a HMKK munkatársa.

Etéd község, 2015. november 9–12.

Marosvásárhelyről Bálint Zsigmond és Tordai Ede, Csíkszeredából Incze László, Miklós Csongor és Török Rafael, Magyarországról Kása Béla.  A tábor művészeti vezetője Ádám Gyula fotográfus, a HMKK munkatársa.

A fotótábor anyagát vándorkiállításon mutattuk be, továbbá naptárt és képeslapokat, illetve katalógust jelentettünk meg.

A projektzáró eseményére 2016. április 8-án, a Romák Nemzetközi Napján került sor Csíkszeredában, a Megyeházán, ahol bemutattuk a projekt során elkészült két dokumentumfilmet és a két fotótábor anyagából válogatott Érintések széleken címet viselő kiállítást.

A projekt kontinuitását az elkészült filmek és a fotók biztosítják, időszakosan újra meg újra bemutatásra kerülnek különböző közösségekben.

A projekt neve: CreaArt (Network of Cities for Artistic Creation)

A projekt a Kultúra 2007–2013 Európai Unió kulturális keretprogramjából valósult meg.

Projekt periódusa: 2007–2017

Projekt fenntartási periódusa: 2017–2022

Lebonyolító, pályázó intézmény: Valladolid (Spanyolország) város önkormányzata

Partnerországok: Spanyolország, Románia, Olaszország, Hollandia, Litvánia, Portugália, Ausztria, Lengyelország, Norvégia.

Partner: Hargita Megye Tanácsa

A projekt célja: A kreativitás fejlesztése a kultúra területén az európai városokban.

A projekt évei alatt pezsgő, a kreativitást serkentő, európai városokat megcélzó alkotómunkára került sor. Minden évben új résztvevőkkel, előadókkal, helyszínekkel bővült az eddigi legátfogóbb vizuális program, ami megyénket érintette.

Megvalósult tevékenységek: nemzetközi konferenciák, műhelymunkák, gyakornoki programok, nemzetközi konzultációk, helyi és nemzetközi kiállítások, beltérben és köztereken megvalósított kiállítások.

Hargita megyéből is számos résztvevője volt a projektnek, akik helyi, Hargita megyei kiállításokon, továbbá más CreArt partnervárosokban vettek részt kiállításokon, műhelymunkákon, konferenciákon vagy hosszabb időtartamú alkotóműhelyekben.

A Hargita Megyei Kulturális Központ munkatársa –Botár László képzőművész – mint művészeti koordinátor működött közre a projektben.

http://www.creart-eu.org/

Projekt elnevezése: A Régizene Fesztivál Népszerűsítése

Projektgazda: Hargita Megye Tanácsa

A projekt támogatása a Regionális Operatív Program 2007–2013 keretében valósult meg, 5. Prioritási tengely – Fenntartható fejlesztés és a turizmus támogatása

Beavatkozási terület – 5.3 „A turisztikai potenciál népszerűsítése és a hozzá tartozó infrastruktúra kiépítése Románia mint turisztikai célpont vonzerejének növelése céljából”

Projekt periódusa: 2011.09.30–2014.09.29

Projekt fenntartási periódusa: 2014.09.30–2019.09.30

A projekt célkitűzése:

– A belső turizmus megerősítése és fejlesztése Hargita megyében, a sajátos termékek és marketingtevékenységek promóciója a Csíkszeredai Régizene Fesztivál révén

– a turisztikai szezon kiterjesztése további események szervezése és szabadidő eltöltésére irányuló alternatívák biztosítása által.

Ezen célok elérése érdekében a projektben promóciós anyagok és nyomtatványok készültek, a fesztivált népszerűsítő események kerültek megszervezésre, továbbá turisztikai kiállításokon és vásárokon képviseltük a Csíkszeredai Régizene Fesztivált.

http://www.musicaantiqua.ro/index.php/hu/