Hargita Megyei Kulturális Központ EEA Grants

Április 2017
HKSzeCsPSzoV
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
bármikor

Álláshirdetés

HARGITA MEGYEI KULTURÁLIS KÖZPONT
Csíkszereda, Temesvári sugárút, 4 szám
versenyvizsgát szervez az alábbi betöltetlen szerződéses állás elfoglalására:
 
1. Az állások száma és elnevezése, a  szervezeti egység megnevezése:
Kutatói, kulturális fejlesztési irodába:

• 1 (egy) szakfelügyelő I, felsőfokú végzettség (S), meghatározatlan időre

2. A versenyvizsgára jelentkezők egy iratcsomót kell összeállítsanak, amely a következő dokumentumokat kell tartalmazza:
a. beiratkozási kérést, az intézmény vezetőjéhez címezve;
b. a személyi igazolvány, vagy esetleg bármilyen más irat másolatát, ami törvény szerint a személyazonosságot tanúsítja;
c. a tanulmányi végzettség szintjét igazoló bizonylatok és szakképesítést igazoló iratok, valamint más iratok másolatait, amelyek bizonyítják a jelölt szakmai felkészültség szempontjából megfelel az intézmény által megállapított követelményeknek;
d.  a munkakönyv másolatát, vagy esetenként, azokat az igazolásokat, amelyek bizonyítják a munkahelyi régiséget, szakmai régiséget és/vagy a szakmai képzettségnek megfelelő régiséget;
e. a büntetlen előéletet bizonyító okiratot, vagy egy saját felelősségre tett nyilatkozatot, amelyben kijelenti, hogy nincs olyan büntetése, amely összeférhetetlenséget okozna a megpályázott állással;
f. a családorvos, vagy egy illetékes egészségügyi intézmény által kiállított orvosi bizonyítványt, amelyben előzetesen legtöbb 6 hónappal a vizsga napjától számítva volt keltezve, amellyel igazolja, hogy az egészségi állapota megfelelő;
g. szakmai önéletrajzot.
A bizonyítvány, amellyel az egészségi állapotát igazolja, kötelező módon tartalmazza az iktatószámot, a kibocsátás időpontját, a kibocsátó elnevezését és minőségét, az Egészségügyi Minisztérium által megállapított szabványnyomtatvány szerint.
Abban az esetben, ha az iratcsomó átvizsgálása alkalmával elfogadott jelentkező az e.) betűvel jegyzett pont szerint, saját felelősségre tett nyilatkozatot, amelyben kijelenti, hogy nincs előzetes büntetése, legkésőbb a vizsga első próbájának kezdetéig köteles kiegészíteni az iratcsomóját a büntetlen előéletét bizonyító okirattal.
A b.) - d.) pontokban előírt iratok eredeti példányait is be kell mutatni a másolatok hitelességének bizonyítása végett.

3. A 286/2011-es számú módosított és kiegészített Kormányzati Határozat alkalmazási  keretszabályzatának 3. számú cikkelye értelmében, a meghatározott valamint a meghatározatlan időtartamra meghirdetett állások megpályázására a jelentkezők a következő általános feltételeket kell teljesítsék:
• román állampolgársággal rendelkezik, Európai Unióhoz vagy az Európai Gazdasági Övezethez tartozó ország állampolgára és romániai lakhellyel rendelkezik;
• ismeri a román nyelvet, szóban és írásban egyaránt;
• az életkora megfelel, a törvényes előírások által megállapított legkisebb korhatárnak;
• teljes cselekvőképességgel rendelkezik;
• az egészségi állapota megfelelő a megpályázott állás betöltésére, amit a családorvos vagy egy illetékes egészségügyi intézmény által kiállított orvosi bizonyítvánnyal tud igazolni;
• nincsen végleges ítélete az emberiség ellen elkövetett, állam vagy hivatalos szervek elleni, szolgálati vagy szolgálattal kapcsolatos, az igazságügyi eljárások megakadályozása, csalás, korrupciós bűncselekedetek szándékos elkövetése miatt, ami összeférhetetlenné teszi az állásban kifejtett tevékenységek gyakorlásában, kivéve azt az esetet, ha rehabilitációban részesült;

A szerződéses állások elfoglalására és a vizsgán való részvételhez, a jelentkezők a következő speciális feltételeket kell teljesítsék:

• 1 (egy) szakfelügyelő I, felsőfokú végzettség (S). Kutatói, kulturális fejlesztési irodába
•    egyetemi végzettség záróvizsgával;
•    minimum 3 éves szakmai tapasztalat;
•    számítógép-kezelői ismeretek.

A versenyvizsga 2017 február 20-án, 10,00 órától kezdődik az írásbeli próbával, és 2017 február 24-én a  szóbeli próbával folytatódik, a Hargita Megyei Kulturális Központ székhelyén  (Csíkszereda, Temesvári sugárút 4 szám alatt.)
A vizsgához szükséges iratcsomót 2017 január 25. – 2017 február 07. időszakban lehet leadni a Hargita Megyei Kulturális Központ (Hargita megye, Csíkszereda, Temesvári sugárút, 4 szám) székhelyén 8,00-16,00 óra között.
További információkat a 0266–315 891, vagy a 0266-372 044 –es telefonszámokon kaphatnak az érdeklődök.
A versenyvizsga részvételi feltételeit és könyvészeti anyagát az intézmény székhelyén függesztjük ki, - illetve az intézmény weboldalán – www.ccenter.ro/allashirdetes   – tesszük közzé.

5. A betöltetlen szerződéses állások elfoglalására kiírt versenyvizsga lebonyolításának időbeli beosztása:
Sor szám    A tervezett tevékenység    Tervezett időtartam
1    A jelöltek beiratkozása    2017.01.25. – 2017.02.07.
2    A versenyvizsga iratcsomóinak ellenőrzése    2017.02.08 – 2017.02.09      
3    Az iratcsomók ellenőrzése eredményeinek kifüggesztése        2017.02.10.
4    Az iratcsomók ellenőrzése eredményeinek fellebbezése          2017.02.13.
5    Az iratcsomókkal  kapcsolatos fellebbezések eredményeinek
    kifüggesztése; A versenyvizsgára elfogadott jelöltek névsora  2017.02.14.
6    A versenyvizsga első próbája- írásbeli próba                          2017.02.20.
7    Az írásbeli próba eredményeinek kifüggesztése                    2017.02.21.
8    Az írásbeli próba eredményeinek fellebbezése                    2017.02.22.
9    Az írásbeli próba fellebbezései eredményeinek kifüggesztése 2017.02.23.
10    A versenyvizsga második próbája- szóbeli próba             2017.02.24.
11    A szóbeli próba eredményeinek kifüggesztése                 2017.02.24.
12    A szóbeli próba eredményeinek fellebbezése                   2017.02.27.
13    A szóbeli próba fellebbezések eredményeinek
    és a versenyvizsga végleges eredményeinek kifüggesztése        2017.02.28

Ferencz Angéla, menedzser

A versenyvizsgához szükséges akták letölthetők ITT
Kapcsolódó könyvészeti anyag letölhető ITT
Doszárvizsga letölthető ITT
Irásbeli vizsga eredménye ITT
Szóbeli vizsga eredménye ITT
Végső eredmények ITT