Hargita Megyei Kulturális Központ EEA Grants

Október 2018
HKSzeCsPSzoV
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
bármikor

Álláshirdetés


HIRDETÉS

Hargita Megye Tanácsa pályázatot hirdet a Hargita Megyei Kulturális Központ menedzseri tisztségének betöltésére. A versenyvizsgára Hargita Megye Tanácsa székhelyén, Csíkszereda, Szabadságtér 5.szám alatt kerül sor. A jelentkezők a pályázati anyagot, a Hargita Megyei Kulturális Központ tevékenységének menedzsmenttervét (konkrét megoldásokkal, várt eredményekkel és az elvárások teljesítéséhez szükséges források becslésével), nyomtatva és elektronikusan (adathordozón, pdf.formátumban), 2018 június 06 -ig,1600 óráig nyújthatják be zárt borítékban (aláírás nélkül) Hargita Megye Tanácsa menedzsment vezérigazgatóságának Humánerőforrás részlegére, a megyeháza 132-es irodájában.

1. Részvételi feltételek:

Általános követelmények:
a.) román állampolgárság, vagy az Európai Unió bármely tagállamának állampolgársága;
b.) a feladat elvégzéséhez való alkalmasság;
c.) megfelelő tanulmányi végzettség
d.) megfelelő szakképesítés vagy tapasztalat management terén
e.) egyéb követelmények

Speciális követelmények:
a.) felsőfokú végzettség záróvizsgávalművészet, kultúra, filológia, gazdasági, management vagy jogi szakterületen;
b.) minimum 3 év szakmairégiség;
c.) szakképesítés management területen vagy annak megszerzése a 189/2008 Sürgősségi
Kormányrendelet 45-ös artikulusa szerint a menedzsment szerződés aláírásától számítva 1 éven belül.

2.A pályázati anyag a következőket tarlalmazza:
a.) Részvételi kérelem
b.) Személyi igazolvány másolata
c.) Európai típusú curriculum vitae (az 1021/2004 sz. Kormányhatározat szerint)
d.) Az egyetemi oklevél és más, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
e.) Munkakönyv másolata, vagy igazolás a letöltött munkaidőről és az állás betöltéséhez szükséges szakmai tapasztalatról
f.) Erkölcsi bizonyítvány
g.) Munkaképességet bizonyító orvosi igazolás, amelyet a meghallgatás időpontját megelőző 6 hónapban állított ki a családorvos
h.) 3 évre (2018-2020) szóló menedzsmentterv a Hargita Megyei Kulturális Központvezetésére


A fenti okiratok másolatait hitelesítve kell benyújtani vagy a másolatokkal együtt az eredetit is be kell mutatni, ebben az esetben a másolatokat a vizsgabizottság titkára hitelesíti. A menedzsmentterv nem tartalmazhatja a pályázó aláírását vagy olyan adatokat, amelyekkel a pályázó azonosíthatóvá válik. A tervnek meg kell felelnie a könyvészetben felsorolt jogszabályok előírásainak, tartalmaznia kell a pályázó meglátásait a Hargita Megyei Kulturális Központ tevékenységének fejlesztésével kapcsolatban a 2018-2020 közötti időszakban, a terv terjedelme 15 oldal+mellékletek. A menedzsmentterv elkészítésére vonatkozó további információkat a pályázók indokolt kérelem alapján igényelhetnek.

3.A pályáztatásra vonatkozó szabályokat, az óvások elbírálására vonatkozó rendelkezéseket, a célkitűzéseket és az elvárásokat tartalmazó dokumentációt Hargita Megye Tanácsa a 385/2018 számú elnöki rendeletével fogadta el. Az elnöki rendelet mellékletei elérhetőek az intézmény honlapján (www.hargitamegye.ro).Ezeket a dokumentumokat kérésre a vizsgabizottság titkára a pályázók rendelkezésére bocsátja nyomtatva vagy elektronikusan.

4.További információt Hargita Megye Tanácsa Menedzsment vezérigazgatóságának Humánerőforrás részlegén, a 132-es irodában, a hr@hargitamegye.ro e-mail címen vagy a 0266-207700 telefonszámon, az 1406-os vagy az 1408-as belsőn igényelhetnek.

Borboly Csaba, elnök

Kapcsolódó könyvészeti anyag letölthető ITT: