Hargita Megyei Kulturális Központ EEA Grants

Február 2019
HKSzeCsPSzoV
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
bármikor

Informații publice cf. Legea Nr. 544/2001

1. Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului Cultural Județean Harghita  
2. Structura organizatorică al Centrului Cultural Județean Harghita  
3. Bugetul de venituri și cheltuieli al Centrului Cultural Județean Harghita pe anul 2018 - Dispozitia Consiliului Județean Harghita nr. 119/2018
Cheltuielile curente și de capital ale Centrului se finanțează din subvenții acordate de la bugetul județului Harghita, din venituri proprii și din venituri din afara bugetului, adică proiecte culturale.
Veniturile proprii provin din  susținerea cursului de fotograf, venituri din chirie sală și din valorificare de cărți.
4. Bilanțul contabil pe anul 2017 al Centrului Cultural Județean Harghita  
5. Lista programelor culturale ale Centrului Cultural Județean Harghita pe anul 2018  
6. Programul de funcționare: Luni – Vineri între orele 8.00 - 16.00
7. Numele și prenumele persoanelor din conducere al Centrului Cultural Județean Harghita
D-na Ferencz Angéla – Manager al Centrului Cultural Județean Harghita
8. Date de contact ale instituției:
Centrul Cultural Județean Harghita
530102 Miercurea-Ciuc, Bld. Timișoarei nr. 4.
Tel: 0040266-372044, 0040-0746-244235
Fax: 0040266-315891
E-mail: kultura@ccenter.ro
Pagină web: www.ccenter.ro
9. Modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate:
Împotriva refuzului prevăzut la art. 21, alin. 1 Legea nr. 544/2011, se poate depune reclamație la conducătorul autorității sau instituției respective în terme de 30 de zile de la luarea la cunoștință de către persoana lezată. Dacă după cercetarea administrativă reclamația se dovedește întemeiată, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamației și va conține atât informațiile de interes public solicitate inițial, cât și menționarea sancțiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.
În conformitate cu art. 22, alin 1 din lege, în cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorității ori al instituției publice.
Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la Art. 7 din Legea Nr. 544/2011 cu modificările și completările ulterioare.
Hotărârea instanței de contencios – administrativ poate fi atacată prin recurs la Curtea de Apel. Decizia Curții de apel rămâne definitivă și irevocabilă.
10. Raport de activitate  2017
11. Strategia culturală a județului Harghita

Partea I. Situația actuală
Partea II. Propuneri de dezvoltare /1
Partea II. Propuneri de dezvoltare /2
Partea III. Bibliografie, anexe
12. Rezultatul privind evaluarea managementului:  AICI
13. Transparenta veniturilor salariale conform Legea cadru nr.153/2017 art. 33 alin.1: AICI
Responsabili in legătură cu difuzarea informațiilor publice sunt: Angéla Ferencz manager și Éva László inspector de specialitate.