Green skills, gamification and cross-cultural communication for improved heritage projects

Grup țintă: profesioniști locali din domeniul culturii și al patrimoniului (operatori culturali, dezvoltatori comunitari și organizatori de programe culturale) și educatori pentru adulți din județul Harghita (România) și regiunea Friesland (Olanda).

Proiectul își propune să dezvolte competențele cheie ale grupului țintă și să facă vizibil patrimoniul nostru cultural pentru tineri și străini, contribuind la îmbunătățirea calității vieții în județul Harghita.

Una dintre activitățile cheie ale proiectului este un curs pilot, un curs mixt de 60 de ore pentru grupul țintă. Cele 60 de ore se compun din următoarele:15 ore de formare online privind marketingul și comunicarea patrimoniului cultural, 15 ore online privind comunicarea în limba engleză, urmată de o excursie de studiu în Leeuwarden regiunea Friesland (Olanda), 3 zile /18 ore de formare și 12 ore faza follow-up.

Excursia de studiu în Leeuwarden a avut loc în aprilie 2023, pentru a identifica bunele practici, noile abordări și oportunitățile de îmbunătățire, pentru a acumula experiență în gestionarea patrimoniului cultural.

Folosind competențele dobândite prin învățarea informală și non-formală, participanții (15 persoane din 5 localități din județul Harghita) vor implementa proiecte locale în anul 2024.

Materialele cursului sunt disponibile online în limbile maghiară, română și engleză, iar cei care doresc să se perfecționeze și să învețe vor putea folosi materialele didactice publicate pe site-ul proiectului.

Site-ul proiectului: https://culturalheritageproject.eu/ro

Activitățile proeictului se vor încheia în toamna anului 2024 cu un târg regional al patrimoniului cultural și o conferință pentru a disemina experiențele, bunele practici și proiectele locale implementate.

Date privind proiectul:

Numărul proiectului: 2022-1-RO01-KA210-ADU-000082438

Acronimul proiectului: GRACING

Perioada de implementare: 1 noiembrie 2022 – 31 octombrie 2024

Suma acordată:60.000 Euro

Coordonator: Centrul Cultural Județean Harghita

Parteneri:

  • Fundația Centrul Educational Spektrum – Miercurea Ciuc, România
  • 8D Games BV – Leeuwarden, Olanda

Priorități / Aspecte orizontale luate în considerare la elaborarea proiectului:

  • Valori comune, implicare și participare civică;
  • Îmbunătățirea competențelor pedagogilor și ale altor categorii de personal din domeniul învățământului pentru adulți;
  • Mediul și combaterea schimbărilor climatice.

Obiectivele proiectului sunt:

  1. îmbunătățirea competențelor de comunicare, de colaborare, digitale, ecologice și de altă natură ale profesioniștilor din domeniul cultural;
  2. creșterea competențelor educatorilor de adulți;
  3. să sensibilizeze comunitățile noastre rurale cu privire la faptul că patrimoniul viu este un puternic factor de identitate, un avantaj economic, o atracție turistică, un instrument de învățare și poate contribui, de asemenea, la coeziunea socială.

Partenerii cu expertiza, experiența, instrumentele și rețelele lor vor contribui la implementarea cu succes a proiectului, vor îndruma participanții la curs în dezvoltarea de proiecte culturale locale și își vor demonstra competențele.

Proiectul este implementat cu sprijinul Erasmus+ în cadrul Programului KA2 – Parteneriate la scară mică în domeniul educației adulților. Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei