HIRDETÉS, 2024 január 31.
A Hargita Megyei Kulturális Központ árajánlatokat vár, egy 400-500 négyzetméter nagyságú helyiség bérbevételének szándékával 18-24 hónap időtartamra.
Az ajánlatokat lezárt borítékban 2024 február 16, 10 órai határidővel kérjük eljuttatni az intézmény székhelyére: Csíkszereda,Temesvári sugárút 4. szám. Bővebb információk ITT találhatók.

1. Az intézmény működési szabályzata 
2. Az intézmény szervezeti felépítése
3. Az intézmény költségvetése a 2024-es évre  
Az intézmény költségei a Hargita megyei költségvetésből, saját bevételből és más forrásokból, pályázatokból van biztosítva.
Saját bevételek forrását képezik az intézmény által működtetett fotótanfolyam, a Pinceklub – előadóterem bérbeadása és a saját kiadványaink értékesítése.
4. Könyvelési mérleg 2023
5. Kulturális programok 2024
6. Nyitvatartás, munkaprogram: Hétfő – Péntek 8.00 – 16.00 óra között
7. Az intézmény vezetői tisztségét betöltő személy:
Ferencz Angéla – Menedzser, Hargita Megyei Kulturális Központ
8. Elérhetőségek:
Hargita Megyei Kulturális Központ
530102 Csíkszereda, Temesvári sugárút 4. szám
Tel: 0040266-372044, 0040-0746-244235
Fax: 0040266-315891
E-mail: kultura@ccenter.ro
Web: www.ccenter.ro
9. Fellebezési módozatok, abban az esetben ha egy személy sértettnek érzi magát a közérdekű információkhoz való hozzáférési jogának gyakorlásában a közintézménnyel szembe.
10. Tevékenységi beszámoló 2023
11. Az intézmény etikai kódexe

12. Hargita Megye Kulturális Stratégiája 2013-2020
  I. Rész: Helyzetelemzés
 II. Rész: Fejlesztési javaslatok/1
 III. Rész: Fejlesztési javaslatok/2
 IV. Rész: Szakirodalom, mellékletek
13. Hargita Megye Kulturális Stratégiája 2021-2030
14. A 210/2018-as Határozat, a Kulturális Központnál található helyiségek bérleti díjainak meghatározásáról.

A Hargita Megyei Kulturális Központ 2023-as évi menedzseri kiértékelés eredménye megtekinthető ITT

A közérdekű információk közzétételéért felelős személyek: Ferencz Angéla – menedzser, László Éva – szakfelügyelő

 

 

 

 

 

 

2006/34-es számú sürgösségi kormányrendelet
2006/319-es számú törvény
2006/307es számú törvény 
2001/215
-ös számú törvény
2009/1301-es számú kormányhatározat
, a kulturális intézmények menedzseri tisztségére kiírt versenyvizsga lebonyolításáról.
2008/26-os számú törvény, az immateriális kulturális javak védelméről.
2000/182-es számú törvény, a nemzeti kulturális ingó vagyon védelméről.
2010/238-as számú törvény, január 15. a Nemzeti Kultúra Napja.
1998/51-es számú kormányrendelet, a kulturális programok és projektek finanszírozási rendszerének javítására vonatkozóan.
1994/68-as számú kormányrendelet, a nemzeti kulturális örökség védelmére vonatkozóan
2004/2193-as számú miniszteri rendeleta művelődési intézmények szervezeti és működési szabályzatáról.
2003/2883-as számú miniszteri rendeleta művelődési intézmények sajátos tevékenységének működési szabályzatáról.
2011/2231-as számú miniszteri rendelet, a Romániai Nemzeti Kulturális Alap vissza nem térítendő kulturális pályázatairól.
2011/2132-as számú miniszteri rendelet, a 2010/284-es számú törvény alkalmazására vonatkozóan, kimagasló eredményeket elért kulturális szakemberek előléptetésének módjáról.
2011/1327-es számú miniszteri rendeleta Nemzeti Sürgősségi Program keretén belül lebonyolítandó, vidéki és kisvárosi művelődési közintézmények ingatlanjainak építkezési munkálatainak befejezésére és felszereltségének biztosítására irányuló, a Román Nemzeti Befektetési Részvénytársaság általi megvalósításáról.
2006/118-as számú sürgősségi kormányrendelet, a művelődési intézmények létrehozásáról, szervezéséről és működéséről.
2008/189-es számú sürgősségi kormányrendelet, a művelődési közintézmények menedzsmentjéről.

A Hatóságok és közintézmények szakmai etikai kódexére vonatkozó 2014/477-es számú törvény.

Személyes adatok feldolgozásáról szóló előírás, az (EU) 2016/679 rendelet a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról.

Személyes adatok feldolgozásáról szóló nyilatkozat és tájékoztató.

 

2003/501/5253-as számú miniszteri rendelet, felnőttképzés igazolásának módszertanáról.

2003/522-es kormányhatározat, a felnőttek szakmai képzéséről szóló 2000/129-es számú kormányrendelet alkalmazási normáinak jóváhagyásáról.

2000/129-es számú újraközölt kormányrendelet, a felnőttek szakmai képzéséről.