Egy európai Csíkban. Székedi Ferenc Mérey Andrásról készített könyvének bemutatója

2023. november 14., kedd, 18 óra / Csíkszereda, a Megyeháza márványterme

Mérey András (Kolozsvár, 1944. augusztus 15. – Csíkszereda, 2006. április 19.) erdélyi magyar grafikus, művészetpedagógus. Művészeti középiskolát Kolozsváron (1963), képzőművészeti főiskolát szintén Kolozsváron végzett.(1969). Rajztanárként kezdett dolgozni Csíkszeredában, de csakhamar felfigyeltek szerteágazó grafikai munkásságára olyan műfajokban, amelyek addig nem honosodtak meg a Székelyföldön. 1970-1976 között saját kezdeményezésére, saját zenei válogatása alapján mintegy félszáznyi tempera alapú hanglemezborítólapot készít. Ő tervezte meg a Csíkszeredai Régizene Fesztivál arculatát, emlékének adózva a szervezők a fesztivál emblematikus figurájának választják az általa megrajzolt fuvolás kisfiút. Később tíz, szokatlan hangvételű magyar népballada-illusztrációval hívta fel magára a figyelmet, amelyet Románia több városában is kiállítottak. Több erdélyi magyar szerző könyvének a borítóját és illusztrációit készítette el, Gabrial Garcia Márquez Száz év magány című regényéből fogant grafikai sorozatát pedig fenntartás nélkül köszöntötte a művészetkritika. Átfogó, saját és családja  megélhetését biztosító mindennapos reklámgrafikusi munkássága mellett a jelentősebb erdélyi magyar havi-, heti- és napilapokban közölt illusztrációkat, nagyobb grafikáival és kisgrafikáival  részt vett számos romániai és nemzetközi tárlaton, miközben több, képzőművészeket és iparművészeket tömörítő egyesületnek a tagja. A romániai rendszerváltás után a  kalotaszentkirályi református templom 120 kazettából álló mennyezetét rajzolta és festette meg Pálffy Árpád csíkszeredai keramikussal együtt. Csíkszeredai pályatársai a korszerű grafikai eljárások úttörőjeként tartják számon a Székelyföldön, mindmáig emlékezve kiváló mesterségbeli tudására és igényességére. Székedi Ferenc könyve a művész hagyatéka és a Mérey Andrásra vonatkozó sajtóvonatkozások, valamint egyéni kutatómunka alapján a XX. század második felének és a rendszerváltásnak a romániai valóságában helyezi el annak a művésznek az életét és munkásságát, akinek értékteremtése nem veszhet el az idők homályában.

A Hargita Megyei Kulturális Központ kiadásában, a  Communitas Alapítvány és a Hargita Megyei Tanács támogatásával, Botár László reprodukciós összeállításával és tipografizálásával  megjelent képzőművészeti albumot november 14-én 18 órától a megyeházán mutatják be vetítettképes előadás és művészi műsor keretében.

Szervezők: Hargita Megyei Kulturális Központ, Megyeháza Galéria, Hargita Megye Tanácsa.

A HMKK által szervezett kulturális eseményeken személyes adatokat rögzítünk és őrzünk meg hang-, kép és videófelvétel formájában.