Romák közössége a vizuális művészeteken keresztül

A projekt tágabb értelemben vett célja a kultúrák közötti párbeszéd erősítése és az európai identitás védelme a kulturális sokszínűség megértésén keresztül. Ezt a célt dokumentumfilmek és a fotók segítségével szeretnénk elérni.

A projekt két dokumentumfilm elkészítését és két fotótábor lebonyolítását tartalmazta két Hargita megyei településen, Csíkszentgyörgyön és Kőrispatakon a 2015. év folyamán. A filmek és a képek által sikerült életszerűen bemutatni a romák életvitelét, szokásait, hagyományait, mesterségeit és a települések lakóival való együttélést.

A projekt hosszú távú célja a kulturális párbeszéd szorgalmazása a kulturális sokszínűség megértése jegyében, és ezt innovatív módon, a vizuális művészeteken keresztül eljuttatni a közönséghez. Rövid távú célunk a Hargita megyei roma közösségek jobb megismerése és megismertetése a film és a fotóművészet tükrében. Ennek érdekében két fotótábor és két dokumentumfilm forgatása valósult meg, majd ezek bemutatása Etéd és Csíkszentgyörgy községekben, a közösség részvételével és kerekasztalbeszélgetésekkel összekötve.

A projekt a Kulturális és művészeti sokszínűség előmozdítása az európai kulturális örökségen belül című program keretében és a Norvég Alap támogatásában valósul meg.

Dokumentumfilmek:

Angéla

Rendező: Püsök Botond-Csaba (Spot film)

Hossza: 33 perc

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=CSrDEhSLjjc

Interview: https://www.youtube.com/watch?v=MwPsaTGK6ZI

Díjak:

2016

  • Astra Nemzetközi Filmfesztivál, Románia – a legjobb rendezés díja
  • Docuart Fest, Románia – a legjobb rendezés díja
  • Mediawave Nemzetközi Filmfesztivál, Magyarország – a legjobb film közönségdíja az ÚTON szekcióban
  • Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Filmfesztivál, Magyarország

2017

  • Filmtettfeszt Erdélyi Magyar Filmszemle – 3. Filmgalopp – megosztott fődíj

2018

  • Kaptár dokumentumfilm-szemle – első hely

Kőrispatak: Péntek–vasárnap

Rendező: Daczó Katalin és Berszán-Árus György (Rubin Stúdió)

Film hossza: 48 perc

Trailer

Díjak:

2017

  • Wekerlei Cégér Filmfesztivál – első hely

Fotótáborok:

A fotótáborokban résztvevő meghívott fotográfusok voltak:

Csíkszentgyörgy község, 2015. október 26–29.

Bálint Zsigmond és Both Gyula Marosvásárhelyről, Kovács László Attila Sepsiszentgyörgyről, Erdély Bálint Előd és Magyari Hunor Székelyudvarhelyről, Szigeti Vajk István Csíkszeredából.  A tábor művészeti vezetője Ádám Gyula fotográfus, a HMKK munkatársa.

Etéd község, 2015. november 9–12.

Marosvásárhelyről Bálint Zsigmond és Tordai Ede, Csíkszeredából Incze László, Miklós Csongor és Török Rafael, Magyarországról Kása Béla.  A tábor művészeti vezetője Ádám Gyula fotográfus, a HMKK munkatársa.

A fotótábor anyagát vándorkiállításon mutattuk be, továbbá naptárt és képeslapokat, illetve katalógust jelentettünk meg.

A projektzáró eseményére 2016. április 8-án, a Romák Nemzetközi Napján került sor Csíkszeredában, a Megyeházán, ahol bemutattuk a projekt során elkészült két dokumentumfilmet és a két fotótábor anyagából válogatott Érintések széleken címet viselő kiállítást.

A projekt kontinuitását az elkészült filmek és a fotók biztosítják, időszakosan újra meg újra bemutatásra kerülnek különböző közösségekben.

A projekt neve: CreaArt (Network of Cities for Artistic Creation)

A projekt a Kultúra 2007–2013 Európai Unió kulturális keretprogramjából valósult meg.

Projekt periódusa: 2007–2017

Projekt fenntartási periódusa: 2017–2022

Lebonyolító, pályázó intézmény: Valladolid (Spanyolország) város önkormányzata

Partnerországok: Spanyolország, Románia, Olaszország, Hollandia, Litvánia, Portugália, Ausztria, Lengyelország, Norvégia.

Partner: Hargita Megye Tanácsa

A projekt célja: A kreativitás fejlesztése a kultúra területén az európai városokban.

A projekt évei alatt pezsgő, a kreativitást serkentő, európai városokat megcélzó alkotómunkára került sor. Minden évben új résztvevőkkel, előadókkal, helyszínekkel bővült az eddigi legátfogóbb vizuális program, ami megyénket érintette.

Megvalósult tevékenységek: nemzetközi konferenciák, műhelymunkák, gyakornoki programok, nemzetközi konzultációk, helyi és nemzetközi kiállítások, beltérben és köztereken megvalósított kiállítások.

Hargita megyéből is számos résztvevője volt a projektnek, akik helyi, Hargita megyei kiállításokon, továbbá más CreArt partnervárosokban vettek részt kiállításokon, műhelymunkákon, konferenciákon vagy hosszabb időtartamú alkotóműhelyekben.

A Hargita Megyei Kulturális Központ munkatársa –Botár László képzőművész – mint művészeti koordinátor működött közre a projektben.

http://www.creart-eu.org/

Joannes Kájoni 390 emlékév

Joannes Kájoni 390 emlékév

Intézményünk kezdeményezésére – Hargita megyei társintézmények, egyesületek, iskolák és önkormányzatok együttműködésével – Kájoni János születésének 390. évfordulója alkalmából olyan emlékévet indítottunk útjára, melynek célja fokozottabb figyelmet irányítani Kájoni János munkásságára.

Olyan közösségi és kulturális események zajlanak 2019 és 2020 folyamán, mint kiállítások, szakmai konferencia, koncertek, diákoknak szervezett vetélkedők, előadások, filmvetítések, gyógynövénynap, gyerekeknek szánt interaktív foglalkozás.

Partnerek:

Kájoni János Általános Iskola, Csíkcsicsó
Csíki Székely Múzeum
Csíksomlyói Ferences Rendház
Gyergyószárhegyi ferences kolostortemplom
Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ
Gyergyószárhegy Polgármesteri Hivatala
Hargita Kiadóhivatal
Hargita Megye Tanfelügyelősége
Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont
Hargita Népe Kiadó
Kájoni János Megyei Könyvtár
Kájoni János Szakközépiskola
Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége
Szent István Otthon – Kájoni Herbárium

Ugyanakkor biztatunk minden közösségszervezőt, hogy kapcsolódjon be a rendezvénysorozatba egy-egy olyan eseménnyel vagy kezdeményezéssel, amely az emlékév céljához illeszkedik.

Az emlékév égisze alatt vagy ettől függetlenül szervezett eseményeket és programokat, amelyek Kájoni örökségére irányulnak, a következő oldalon összesítjük: #Kajoni390

A HMKK által szervezett programok az emlékév alatt:

Az emlékév ünnepi megnyitója 2019. március 21-én a csíksomlyói kegytemplomban.
Medúzafej – Egy XVII. századi európai kulturális körút, 2019. június 27.
Csíkszeredai Régzene Fesztivál, 2019. július 7–14.
Ars Sacra Fesztivál Erdélyben, 2019. szeptember 14–22.
Kájoni Emlékkonferencia, 2019. november 16.
Csángó Nap, 2019. december 7–8.

A Bethlen Gábor Alap Zrt. támogatásával 2019 folyamán célunk létrehozni egy szabadtéri kiállítást és elkészíteni egy ismertető animációt, amely lehetővé teszi, hogy Kájoni szélesebb közönséghez eljusson, és közelebb hozza a nézőkhöz a ferences szerzetes, polihisztor példaértékű személyét és hagyatékának értékét.