Green skills, gamification and cross-cultural communication for improved heritage projects |

Zöld készségek, gamifikáció és interkulturális kommunikáció az örökségvédelmi projektekben 

A projekt célcsoportja a vidéki kulturális szereplők, rendezvényszervezők és közösségfejlesztők, helyi kulturális, örökségvédelmi szakemberek és felnőttoktatók.

A projekt célja a célcsoport (kulturális szférában dolgozók és felnőttoktatók)  kulcskompetenciáinak fejlesztése, és ezáltal a kulturális örökségünk láthatóvá tétele a fiatalok illetve a külföldiek számára is, hozzájárulva az életminőség javításához Hargita megye településein.

A pályázat egyik fő tevékenysége egy 60 órás vegyes képzés a fókuszcsoportnak, amelyből 15 óra online képzés kulturális örökség értékesítése, kommunikálása témában, 15 óra online képzés angol kommunikáció, majd  külföldi tanulmányút (3 nap /18 óra képzés) és 12 óra utóképzés.

2023 áprilisában a fókuszcsoport  Leeuwardenben – Hollandia északi csücskében, Frízföldön – három napos tapasztalgyűjtő tanulmányúton / képzésen vett részt, a bevált gyakorlatok, az új megközelítések és a fejlesztési lehetőségek azonosítása céljából, a kulturális örökség kezelésével kapcsolatos tapasztalatokat gyűjtve, majd itthon gyakarolatba ületve a tanultakat.

Az informális és nemformális tanulás során elsajátított készségek segítségével helyi projekteket valósítanak meg a résztvevők / a fókusz csoport (5 településről 15 fő).

A tananyagok online is elérhetőek magyar, román illetve angol nyelven, a fejlődni, a tanulni vágyok használhatják a kidolgozott tananyagokat.

A projekt weboldala, ahol elérhető a tananyag és híreinkről is olvashatnak: https://culturalheritageproject.eu/hu

A pályázati tevékenységeket 2024 őszén egy Regionális örökségvásár és konferencia zárja, amelyeken bemutatják a tanulmányúton szerzett tapasztalatokat, jó gyakorlatokat és a helyi projekteket.

 Projekt adatok:

Száma: 2022-1-RO01-KA210-ADU-000082438

Rövidítése / akronim: GRACING

Megvalósítás periódusa: 2022. november 01. – 2024. október 31.

Támogatás értéke /mértéke: 60.000 Euro

Koordinátor: Hargita Megyei Kulturális Központ – Románia, Csíkszereda

 

Partnerek:
 • Spektrum Oktatási Központ – Románia, Csíkszereda
 • 8D Games BV – Hollandia, Leeuwarden

 

A projekt a következő prioritási keretek alá tartozik:
 • Közös értékek, polgári szerepvállalás és részvétel;
 • Az oktatók és más felnőttoktatásban közreműködő munkatársak/szakemberek kompetenciáinak fejlesztése;
 • Környezetvédelem és az éghajlatváltozás elleni küzdelem.

 

A projekt által érintett témák:
 1. Közösségi fejlesztés;
 2. Új, innovatív vagy közös tantervek vagy kurzusok létrehozása;
 3. Együttműködés az oktatási intézmények és a vállalkozások között.

 

A projekt célkitűzései a következők:
 1. kulturális szakemberek kommunikációs, együttműködési, digitális, zöld és más kompetenciáinak növelése;
 2. felnőttoktatók kompetenciáinak növelése;
 3. tudatosítani vidéki közösségeinkben, hogy az élő örökség, erős identitástényező, gazdasági eszköz, turisztikai vonzerő, tanulási eszköz és hozzájárulhat a társadalmi kohézióhoz is.

A partnerek szakértelemmel, tapasztalattal, eszközökkel és hálózatokkal járulnak hozzá a projekt sikeres végrehajtásához, megvalósításához, mentorálják a tanfolyam résztvevőit a helyi kulturális projektek kidolgozásában és a kompetenciák bizonyításában.

A projekt a KA2. pályázati kategória – Kisléptékű partnerségek a felnőttképzésben program keretében az Erasmus+ támogatásában valósul meg.

A projektet az Európai Bizottság támogatta. A közleményben megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit.