Joannes Kájoni 390 Emlékkonferencia

A Hargita Megyei Kulturális Központ, Hargita Megye Tanácsa, az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatala, és a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége tisztelettel meghívja Önt a Joannes Kájoni 390 Emlékkonferenciára 2019. november 16-án.

A konferencia gondolata a Joannes Kájoni 390 emlékév apropóján kezdeményezett beszélgetések alatt fogalmazódott meg. Szeretnénk Kájoni János ferences szerzetes munkásságára és korára irányuló tudományos kutatások eredményeit megismerni, és az érdeklődő közönség számára elérhetővé tenni.

Mindenkit szeretettel várunk, aki munkájához, tanulmányaihoz, vagy bármilyen tevékenységében inspirálódni szeretne Kájoni János hagyatékából: kutatókat, pedagógusokat, egyházi képviselőket, polgármestereket, kultúraszervezőket, kulturális intézmények munkatársait, zenészeket, kántorokat, civil szervezetek képviselőit, diákokat és az érdeklődőket.

A konferencián való részvétel ingyenes és regisztrációhoz kötött.

Regisztrálni a következő jelentkezési lap kitöltésével lehet:  https://bit.ly/366Tu1U

Jelentkezési határidő: 2019. november 10., 20.00 óra (UTC+2).

Kérdésekkel kapcsolatban állunk rendelkezésükre hétköznapokon, 8–16 óra között a +40748240832 telefonszámon.

PROGRAM
9.00–9.30 Regisztráció
9.30– 9.40 Megnyitó, köszöntők

Moderátor: SZALAY Zoltán (Csíkszereda)
9.40–10.00 RICHTER Pál (Budapest): A zenei gyakorlat kérdései Kájoni kéziratai alapján
10.00–10.20 PÁVAI István (Budapest): Kájoni-táncdallamok folklórkapcsolatai
10.20–10.40 PAPP Ágnes (Budapest): Zeneelméleti kompendiumok, útmutatók a recitatív tónusokhoz ferences körből 1600 után
10.40–11.00 kérdések
11.00–11.30 szünet

Moderátor: KÖLLŐ Zsófia (Csíkszereda)
11.30–11.50 KŐVÁRI Réka (Budapest): Az Oltáriszentség tisztelete a Kájoni Cantionalétól ferences kéziratokon keresztül a néphagyományig
11.50–12.10 MUCKENHAUPT Erzsébet (Csíkszereda): A csíksomlyói ferences nyomda és könyvkötő műhely Kájoni János korában
12.10–12.30 RÉGER Ádám (Piliscsaba): Kájoni János Hymnariuma
12.30–12.50 kérdések
12.50–15.00 ebédszünet

Moderátor: BERNÁD Rita-Magdolna (Gyulafehérvár)
15.00–15.20 BUCUR Nicolae (Csíkszereda): Néphagyomány – tanulmány tárgya és inspirációs forrás Kájoni János humanista munkájában
15.20–15.40 PÉTER H. Mária (Marosvásárhely): Kájoni János 1673-ban írt Magyar Herbárium című művének és néhány gyógynövényének értékelése mai ismereteink alapján
15.40–16.00 SZOLIVA Gábriel OFM (Budapest): Kájoni és a gregorián ének – Egy budapesti Kájoni-kézirat újabb vizsgálatának tanulságai
16.00–16.20 MEDGYESY S. Norbert (Budapest): Kájoni János szövegfordításai és dramatikus passióénekei Hymnariumában (interaktív előadás: közös éneklés Kájoni Jánoshoz kötődő forrásokból)
16.20–16.40 kérdések
***

19.00 Orgonakoncert a Csíksomlyói kegytemplomban: Ursula PHILIPPI (Brassó), orgona; közreműködik Elisa GUNDESCH (Szeben), ének.

***

17.40–18.40 A Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltár Csíkszeredai Gyűjtőlevéltár és Gyűjtőkönyvtár valamint a restaurátor műhely látogatása Csobotfalván, Bernád Rita-Magdolna főegyházmegyei főlevéltáros vezetésével