Joannes Kájoni 390 szabadtéri vándorkiállítás Medgyesen

Helyszín: Medgyes, római katolikus templom (Mihai Viteazul utca 44.)

Időpont: 2020 január 19., vasárnap 11 órától kezdődő ünnepi szentmise és kiállításmegnyitó                

A kiállítást megnyitják Babota Tibor plébános és Ferencz Angéla a Hargita Megyei Kulturális Központ menedzsere.

A szenmisén és a megnyitón közreműködnek a Madéfalvi Gyermek-Schola, Ványolós András vezetésével, a Báthory Általános Iskola gyermekkórusa, Stefán Tünde zenetanár és kántor vezetésével, Ványolós András és Ványolós Orsolya.

A szentmisén a Madéfalvi Gyermek-Schola amise állandó tételeit Kájoni János 1667-ből származó gyűjteményében, az Organo Missaléban fellelhető Missa Siculorum című műből éneklik, Ványolós András zenetanár vezetésével.

Szervezők: Hargita Megyei Kulturális Központ, Hargita Megye Tanácsa, Medgyesi RMDSZ, Medgyesi Római Katolikus Plébánia

Fotó: Ádám Gyula

Részletek a kiállításról:

Joannes Kájoni ferences szerzetes sokoldalú személyiség volt: zeneszerző és –gyűjtő, nyomdaalapító, orgonaépítő, az ő nevéhez fűződik a Kájoni-kódex, az erdélyi zenetörténet egyik legértékesebb dokumentuma. A szabadtéri vándorkiállítás ízelítőt nyújt Kájoni életéből és korából, majd azokról a helyszínekről, ahol élt és tevékenykedett: Csíksomlyói Kegytemplom és ferences kolostor, Szárhegyi Ferences kolostor (Hargita megye), Mikháza (Maros megye).

2020-ban is folyatatódik a „Joannes Kájoni 390” emlékév. A Hargita Megyei Kulturális Központ idei első eseményén a Magyar Kultúra Napját  ünnepli Medgyesen a Kájoni Jánosról készült szabadtéri kiálltás bemutatásával.

A pannók a közönség számára eddig nem látott gyűjteményekről, nyomtatványokról és kéziratokról készült fotókon mutatják be, amelyek Kájoni munkásságát fémjelzik: Kájoni-kódex, Organo Missale, a csíksomlyói templom régi orgonájának felirata, Sacri Concentus, Herbárium, Cantionale Catholicum, Fekete Könyv, Hymnárium.

A kiállítás Muckenhaupt Erzsébet muzeológus szakmai irányításával valósult meg, aki a régi erdélyi nyomtatványok, elsősorban a csíksomlyói ferences nyomda és könyvtár múltjának elismert kutatója, egyik feltárója és megmentője a csíksomlyói ferences könyvtár háborús időkben elrejtett könyveinek. A fotók készítette és a pannók szerkesztése Ádám Gyula fotóművész.

A kiállítás interaktív, QR kódot használva okostelefon segítségével belehallgathatunk a Kájoni-kódex, a Cantionale Catholicum, az Organo-Missale dallamaiba. Összesen 30 pannón találhatunk információkat, három nyelven: magyarul, románul és angolul.

A kiállítás létrejöttét a Magyarország Kormánya, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogata.