Könyvbemutató – Szikszai Mária: Életek és történetek egy letűnt világból

Egy 20. századi papi életút mikrotörténeti rekonstrukciója (Scientia Kiadó, 2022)

2023. szeptember 20., szerda, 17 óra

Csíkszereda, Hargita Megyei Kulturális Központ, Pinceklub

Szikszai Mária, magyar nyelv és irodalom, valamint néprajz szakot végzett a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetemen. 2005 óta az egyetem főállású oktatója, ahol Művészetantropológia, Kulturális emlékezet, Hagyomány és társadalom, valamint a Digitális társadalom című tantárgyakat tanítja.

Kutatási területei: írásos hagyatékok, emlékezetkultúra, művészetantropológia, szakrális művészet, vallásos társulatok, a szatmári svábok kultúrája, szociális média. Számos publikáció köthető a nevéhez.

Szikszai Mária könyvének bemutatójára 2023. szeptember 20., szerdán, 17 órától kerül sor a Hargita Megyei Kulturális Központ, Pinceklubjában.

A kiadványt B. Kovács András és a szerző ismertetik, továbbá jelenlétével megtisztel Sorbán Angella, a Scientia Kiadó igazgatója is.

Házigazda Ferencz Angéla, a Hargita Megyei Kulturális Központ menedzsere.

Ízelítőül íme a szerző ajánlása: „Mindannyiunknak vannak történeteink, amelyeket írásban, szóban vagy más formában megfogalmazunk és forgalmazunk az életünk során. Ez itt egy olyan személy története, aki szinte teljesen végigélte a 20. századot: 1916-ban született, megélte az 1989-es fordulatot is. Látta kibontakozni 1990-ben azt az új világot, amelyről korábban csak álmodni lehetett Romániában. Egy pap története, aki csak ember akart lenni – ahogy ő maga fogalmazott saját magáról. Az ő története azonban egy kicsit az enyém is lett, mióta megismertem, hiszen kicsit másképp szól az én történetem is azóta, hogy megismertem az övét. … Az utazás, amelyre az olvasót hívom, egy antropológiai utazás, ám ez nem térben, hanem időben történik: ezek az iratok időbeli utazást kínálnak egy mára már letűnt világ kultúrájában.”

Szervezők: Hargita Megyei Kulturális Központ, Hargita Megye Tanácsa, Scientia Kiadó