Szemelvények a Kájoni-kódex műveiből az Ars pro Toto énekegyüttes előadásában

Szeretettel várjuk az érdeklődőket az Ars pro Toto énekegyüttes előadásaira 2021. december 11-én, szombaton 16.00 órától a borzsovai római katolikus templomba és december 12-én a madéfalvi római katolikus templomba. Az énekegyüttes Madéfalván zenei szolgálatot végez a 11 órás szentmisén, majd ezt követően rövid koncertet tart a Kájoni-kódex énekeiből.

A koncertek ingyenesek, mindenkit szeretettel várunk!
Szervezők: Hargita Megyei Kulturális Központ, Hargita Megye Tanácsa
Társszervezők: Borzsovai Férfikórus, Csíkszentmiklósi Római Katolikus Plébánia, Madéfalvi Római Katolikus Plébánia
Médiapartner: Szépvíz FM

A műsorban a Kájoni-kódexben található négyszólamú darabokból hallhatunk egy válogatást, többségében Jacobus Gallus szerzeményeiből. Jacobus Gallus (Handl) szlovén származású osztrák zeneszerző 1550-ben született Karintiában és 1591-ben halt meg Prágában. A korra jellemző módon az utazásai során több helyen tanult és tevékenykedett. Művei a németalföldi és a velencei stílust ötvözik. A jellegzetes összhangrendszere már eltávolodik az egyházi hangnemektől. A kódexben lejegyzett művei az Opus musicum harmoniarum (motetták és passiók) 1590-es IV. kötetből a Proprium Sanctorumból voltak kimásolva, valószínűleg a nagyszombati könyvtár anyagából.
Az idén megalakult Ars pro Toto énekegyüttes csíki zenetanárokból áll, céljuk feleleveníteni és újragondolni a Kájoni János által kijelölt útvonalat, amely a nyugat-európai zene erdélyi átörökítését szorgalmazza.

Ars pro Toto énekegyüttes tagjai:
Ványolós Orsolya – szoprán
Bölöni Vass Emő – alt
Mézes Melinda – alt
Ványolós András – tenor
Szabó András – basszus

Bölöni Vass Emő a brassói Transilvania Egyetem zenepedagógia szakán végzett, a Lux Aurumque kamarakórus alapító tagja.A csíkszeredai Régizene Fesztiválon részt vett a kóruselőadásokon és tagja a Barozda együttes vokál csapatánk. Jelenleg a Nagy István Művészeti Szakközépiskola fuvolatanára.
Mézes Melinda zenei tanulmányait a sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceumban kezdte, majd 2006-ban a kolozsvári Gheorghe Dima Zeneakadémián fejezte be. Ugyanitt mesteri képzésben is részesült. Együttműködött a Székelyföldi Filharmóniával és a Csíki Kamarazenekarral, tagja a Barozda együttes vokál csapatánk. Jelenleg a csíkszeredai Nagy István Művészeti Szakközépiskola zenetanára, a Lux Aurumque kamarakórus tagja és a Csíkszeredai Unitárius Egyházközség kántora.
Ványolós Orsolya a kolozsvári Gheorghe Dima Zeneakadémián végzett zenepedagógia szakon. Régizenei és gregorián kurzusokon vett részt Krieglachban, Budapesten, Szegeden, Pannonhalmán és Kolozsváron. Tagja volt a Schola Gregoriana Monostorinensisnek és a Vox Turturis kamarakórusnak. Jelenleg a csíkszeredai Nagy István Művészeti Szakközépiskolában tanít, tagja a Lux Aurumque kamarakórusnak és a Barozda együttes vokál csapatánk.
Szabó András zenei tanulmányait Csíkszeredában kezdte, a Nagy István Művészeti Szakközépiskola hegedűseként. Érettségi után egy évig a budapesti Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola diákja volt, ahol karvezetést ifj. Sapszon Ferenctől, gregorián éneket pedig Béres György atyától tanult. Felsőfokú diplomát Debrecenben szerzett, egyházzene szakon és szolfézstanár szakon, majd pedig Kolozsváron és Brassóban végzett mesterképzést, zenepedagógia szakon. Tagja a Barozda együttes vokál csapatánk. Jelenleg a Nagy István Művészeti Szakközépiskola zenetörténet- és orgonatanára.
Ványolós András a kolozsvári Gheorghe Dima Zeneakadémián végzett zenepedagógia szakon, ahol érdeklődése főleg az egyházzene felé irányult. Énekelt a Schola Gregoriana Monostorinensis és az Állami Magyar Opera kórusában Kolozsváron, vezette a Kálvin Scholát. Csíkszeredában jelenleg zenetanárként tevékenykedik, és számos Csík-térségi kórust vezet, különböző repertoárokkal.