XII. Megemlékezés és konferencia Márton Áron püspök tiszteletére

Csíkszentdomokos, 2023. augusztus 26., szombat

Program

10.00 Ünnepi szentmise Exc. Kovács Gergely érsek főcelebrálásával.
Szentbeszédet mond T. Bőjte Csongor, csíkszentdomokosi születésű segédlelkész

11.10 Konferencia a Márton Áron Zarándokközpontban:
11.10 Exc. dr. Kovács Gergely érsek bemutatja Dr. Cristiana Marinellit, Márton Áron püspök szenttéavatási ügyének nemrég kinevezett posztulátorát
11.15 Dr. Cristiana Marinelli posztulátor bemutatkozása
11.45 Márton Áron kapcsolata az ortodox és görögkatolikus püspökökkel – előadás (Msgr. dr. Marton József, Gyulafehérvár)
12.25 Kávészünet
12.45 Konzervatív megújulás Márton Áronnal – könyvbemutató (Virt László, Lázi/ Magyarország)
13.25 Áron püspök közöttünk – fiatalok tanúságtétele (Kristó Luca, Baja/ Magyarország; Sál Attila – Léva/Felvidék; Rózsa Rebeka, Sepsiszentgyörgy; Biró Rita, Csíkszentdomokos)
14.00 “Egyenesség, szilárdság, messzire látás”. Márton Áron püspök kortásainak tanúságtétele – filmvetítés (25 perc) (Nagy Zoltán, Székelyudvarhely)

A konferencia napjától a Márton Áron Zarándokközpontban megtekinthető Ádám Gyula fotográfus “Ars Sacra” című kiállítása.

Szervezők: Márton Áron Múzeum, Márton Áron Egyesület Csíkszentdomokosért, Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség

Társszervezők: Hargita Megye Tanácsa, Hargita Megyei Kulturális Központ, Csíkszentdomokos Polgármesteri Hivatala, Betlehen Gábor Alap, Felcsík Kistérségi Társulás, Magyarország Főkonzulátusa Csíkszereda