FREE CAMP 2020-VIRTUAL

Ediția din acest an a Taberei Internaționale de Artă Plastică din cauza pandemiei a avut loc în spațiul virtual cu participarea a 11 creatori și 2 critici de artă, în perioada 06-18 mai 2020

 1. BALLÓ Andrea (HU) | VIDEO
 2. Nicu BARB (RO) | VIDEO
 3. Elena DRĂGULELEI (RO) | VIDEO
 4. FAZAKAS Csaba (AT)
 5. Sylvia K. KUMMER (AT) | VIDEO
 6. LEHEL Endre (HU) | VIDEO
 7. Miriana SAVOVA (BG) | VIDEO
 8. SCHWARZ Volker (HU) | VIDEO
 9. SZABÓ Ottó (SK) | VIDEO
 10. VARGA Ger (HU) | VIDEO
 11. BOTÁR László (RO) | VIDEO

Perspectivă critică – FREE Camp 2020
Grupul de artiști implicat momentan virtual în activitatea taberei internaționale de artă Free Camp se remarcă prin unitatea plastică de exprimare. Selecția participanților se pliază pe tradiția proiectului construită pe repere autentice, diversitate, profesionalism și consecvență. Lipsită de rigori tematice tabăra își propune să-și apropie artiști ce împărtășesc viziuni comune în circumstanțele unui atelier unic menit să favorizeze schimbul de experiență și să fructifice timpul petrecut împreună prin serii de lucrări inedite, influențate direct de o conlucrare eficientă și de emoția locului. Demersul virtual dezvăluie componența omogenă a grupului și punctează intuiția remarcabilă a organizatorilor care au reușit să creeze în condiții neobișnuite un eveniment cultural de calitate, bazat în mod obișnuit pe interactivitate. Unsprezece artiști din cinci țări (România, Ungaria, Austria, Bulgaria și Slovacia) contribuie la materializarea unui proiect, îndeplinind obiectivele prin implicarea exemplară de care dau dovadă și prin lucrări de portofoliu grăitoare pentru tradiția taberei.
În cheia acestui discurs,

Lucrările artistei Balló Andrea dezvăluie o lume orchestrată de forme nevăzute ce-și arată timid secretele prin pete de culoare ce nu-și ascund rădăcinile împrumutate din realitate. Introspecții măsurate prin scheme de factură abstractă descos natura umană ancorată în prezent prin impresii vizuale puternice așternute pe pânză prin gesturi ferme, hotărâte și asumate.
Artistul Nicu Barb pe de altă parte se dedică spontaneității ca instrument de creație pe un teritoriu artistic supus transformărilor. Compozițiile formale își depășesc condițiile și adoptă un registru simbolic hrănit din impresii personale cu posibilități nelimitate de interpretare. Abordarea abstractă însă nu anulează rigorile de citire vizuală, oferind privitorului șansa de a-și găsi repere spre împlinirea unui fir narativ perceptibil.
Universul spectacular ilustrat de către artista Elena Drăgulelei Dumitru divulgă repertorii vizuale materializate în manieră abstractă prin elemente de limbaj de o remarcabilă unicitate. Echilibrul dintre plin și gol, precum și armonizarea cromatică redefinește nevăzutul împărtășind conținut și sens ochiului grăbit să găsească ordine printre forfota ludică a petelor de culoare.
Dedicat căutărilor avangardiste, artistul Csaba Fazakas reușește să împace pofta pentru experiment cu tradiția picturii de șevalet. Forța neobosită îndreptată spre studiul tehnicilor plastice se concretizează prin canale de expresie inedite menite să traducă căutările de natură antropologică și socială în rețete de analiză critică. Nelipsită de provocări, creația artistului jonglează cu lumini și umbre, cu texturi și materiale ce se dovedesc a fi compatibile datorită amprentei identitare inconfundabile.
Lucrările artistei austriece Sylvia K. Kumer se citesc sub forma unui palimpsest de stări pe a cărui suprafață se arată universul fragil al ființei umane. Spiritul efemer se strecoară printre figurile stinghere declanșând curiozități, întrebări și frici legate de existență. Într-un context social contemporan nimic nu este mai tulburător decât realitatea însăși, transpusă fidel prin sinteza unor emoții copleșitoare.
Artistul Lehel Endre se manifestă prin prisma unui registru complex, de natură abstractă, menit să împace forme grafice cu expresii picturale autentice. Furtuna de linii este temperată de tușe de culoare ce trădează tendințe monocrome în favoarea unei palete cromatice pastelate. Împletirea dintre urmele de cărbune și nuanțele pământii dezvăluie interesul pentru natură nu doar ca izvor de inspirație ci și ca sursă primară de creație.
Miriana Savova stabilește un pandant între interior și exterior prin picturi destinate unui armistițiu tacit pe meterezele prezentului. Stările de anxietate îmbracă forme variate, traducând singularitatea ființei umane prin straturi cameleonice. Jocul tușelor de culoare nu trădează aparențele și profită de circumstanțele prielnice pentru a-și arăta farmecele.
Artistul Volker Schwarz se identifică ca fiind un explorator al contrastelor asumate. Bazându-ne pe certitudinea că realitatea este cântărită prin prisma contradictoriului, lucrările nu își ascund calitățile haotice din care ne culegem roadele normalității. În aceste condiții, dualitatea capătă meniri concrete, folosindu-se de culoare, de impulsuri gestuale spontane și de libertatea de a diseca subiecte, creația reacționează sub influența unor poli opuși destinați unității.
Compozițiile artistului Ottó Szabó își potențează căile de interpretare vizuală prin instrumente proprii de creație. Inaccesibilul de factură abstractă este însoțit de indicii și capcane menite să suscite curiozitatea privitorului și să-l poarte spre un tărâm inteligibil. Omniprezența figurii umane dezvăluite sau sugerate se contopește cu un nor de linii de expresie grafică, accentuând astfel persistența a doua planuri închegate într-un tot întreg.
Pictorul Ger Varga se dedică unui univers fantasmagoric animat de elemente figurative și pete așternute instinctiv pe pânză prin impulsuri spontane, experimente tehnice și intervenții îndrăznețe. Componenta vitală se accentuează prin spiritul dinamic impregnat în calitățile plastice din fiecare tușă ce zvâcnește sub presiunea contrastelor. În aceste condiții, actul artistic sortit spiritului ludic se dezbracă de limitări și adoptă infinitul ca formă general valabilă de exprimare a stărilor.
În completarea registrului abstract cu semnificații simbolice, creația artistului László Botár se desprinde de figurativ și adoptă instrumente menite să schimbe impresia în expresie și văzutul într-o formă de nevăzut susceptibil. Prin sinteză înțelesul capătă noi dimensiuni și își arată subtil misterele prin gesturi îndrăznețe. Astfel, aria de expertiză plastică își extinde orizonturile invadând teritorii private de judecată și totodată cu un potențial inepuizabil de interpretare.
Ana Traci-Neagoe, Curator