GRACING – curs de engleză online

În cadrul proiectului Gracing – “Green skills, gamification and cross-cultural communication for improved heritage projects” (nr. project: 2022-1-RO01-KA210-ADU- 000082438), în perioada 14 februarie -18 aprilie 2023 va avea loc cursul de engleză online pentru grupa focus, adică animatori cultural din cinci comună din județul Harghita.

Lecțiile interactive de limba engleză se concentrează pe dezvoltarea abilităților de comunicare. În proiect sunt inclus în total 15 ore, adică 8 ocazii.

Lecțiile de engleză online fac parte dintr-un curs mixt. Cursul mixt îi va pregăti pe participanți pentru o călătorie de studiu în Olanda, unde vor vizita instituții culturale și programe comunitare și vor participa la un atelier de lucru privind metodele de gamificare și de design. După vizita de studiu, participanții, vor implementa pe baza abordării învățate proiecte culturale.