Legătura dintre instituţiile culturale şi organizaţiile culturale din Ţinutul Secuiesc – 2006

Centrul Cultural Judeţean Harghita şi Centrul de Cercetare Regională şi Antropologie – KAM, a cercetat în 2006 legăturile existente între instituţiile şi organizaţiile culturale ale Ţinutului Secuiesc şi a analizat cultura de construire şi de menţinere a relaţiilor acestor instituţii şi organizaţii.